Ogłoszenia duszpasterskie - XXVII Niedziela Zwykła

  1. Przypominamy, że w naszej parafii zostało wprowadzone świętowanie niedzieli już od Mszy św. o g. 18.00 w sobotę. Udział we Mszy św. w sobotę o g. 18.00 wypełnia przykazanie „w niedzielę i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć”.

  2. Nabożeństwo różańcowe codziennie o g. 17.15. We wtorki i czwartki nabożeństwo prowadzone jest przez dzieci.

  3. Dzisiaj jest rocznica modlitwy różańcowe na granicy Państwa w intencji Ojczyzny. W całej Polsce ta rocznica ma być wypełniona modlitwą różańcową w intencji Ojczyzny. W naszym kościele ofiarujemy dzisiaj nabożeństwo różańcowe o g. 17.15 w intencji Ojczyzny i zachęcamy również do prywatnej modlitwy na różańcu tej intencji.

  4. We wtorek, 9 października br., będzie prowadzona akcja grabienia liści na terenie kościoła, od godziny 9.30. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

  5. W środę. 10.10 br. ,spotkanie w kościele po Mszy św. wieczornej osób mających udać się na pielgrzymkę do Gietrzwałdu. Na to spotkanie zaproszone są również osoby, które chciałyby się zapisać na tę pielgrzymkę.

  6. W sobotę, 13 października  br., o g. 11.00 w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, odbędzie się Koronacja Papieskimi Koronami Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Zwycięskiej Królowej Polski. Zachęcamy, aby wziąć udział w tej uroczystości, której przewodniczył będzie Prymas Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak. Nie organizujemy grupowego wyjazdu, bo komunikacja do Szczecina jest bardzo dogodna. Autobusem 107 na Plac Rodła i dalej jest już blisko do ulicy Bogurodzicy, obok Galerii Kaskada.

  7. W przyszłą niedzielę, 14 października, przeżywać będziemy Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Bardzo ładnie przybliża nam ten temat List Biskupów na dzisiejszą niedzielę. Mamy Niedzielę Adoracyjną, dlatego zachęcamy do zapoznania się z treścią tego Listu umieszczonego na naszej stronie internetowej oraz w gablotkach przed kościołem. Jak zawsze w Dniu Papieskim tworzony jest Fundusz stypendialny dla młodzieży, poprzez dokonywaną zbiórkę pieniędzy do puszek przy drzwiach kościoła. Dla podkreślenia w tym dniu osoby Jana Pawła II, któremu zawsze towarzyszył humor, będą przez młodzież oazową sprzedawane kremówki. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na fundusz oazowy.

  8. Z Pielgrzymki na Jasną Górę, jako dar dla naszego kościoła Pielgrzymi ufundowali nowy biały ornat z pięknym haftem i kilka innych przedmiotów kultu religijnego potrzebnego dla naszego kościoła. Bardzo dziękujemy Ofiarodawcom. Poświęcimy te dary w przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o g. 12.00.  

  9. Przed zakończeniem ogłoszeń wspomnijmy tych, którzy w minionym tygodniu odeszli do wieczności: Stanisław MATYJASIK, Stanisława MATYSIAK, Jerzy OCHOTA, Zygmunt WIŚNIEWSKI, Krystyna KOKOWSKA. Dla wspomnianych i wszystkich zmarłych prosimy „wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski - Proboszcz Parafii
Police, 7 października 2018