Formalności związane z pogrzebem katolickim należy dopełniać z księdzem w biurze parafialnym.

1. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin (miejsce, datę i godzinę) pogrzebu. 

2. Dokumenty potrzebne przy ustalaniu pogrzebu:
a) akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
b) zaświadczenie zaopatrzenia sakramentami przed śmierci (jeśli takowe miało miejsce),
c) w przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii - zgoda ks. proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego. 

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Waldemarem Gasztkowskim.