ZADANIA KATOLICKICH PORADNI
ŻYCIA RODZINNEGO


Poradnie służą pomocą w:


- odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
- ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej
- przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa
- kształtowaniu postaw pro-rodzinnych
- uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
- planowaniu potomstwa
- ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia
- rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych
- wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka
- rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową

W poradniach można:

- porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
- nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
- skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
- uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
- poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
- otrzymać wskazówki do karmienia piersią,
- nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- poprawić relacje między małżonkami,
- zakupić książki o tematyce rodzinnej.
W przypadkach szczególnych:
- pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, psychologiem, nauczycielem NPR, pracownikiem interwencji kryzysowej PCPR itp.
Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Spotkania w poradni odbywają się tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z doradcą życia rodzinnego:

Krzysztof Paluch - tel. 091 317 61 01

Agnieszka Gazińska - tel. kom. 507074852

UWAGA!!!
Narzeczeni na pierwsze spotkanie umawiają się najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem, jak również są zobowiązani do zapoznania się z Encykliką Pawła VI "Humanae Vitae" - kliknij, aby przeczytać.