Menu Zamknij

Chrzest św.

1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.

2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w Biurze Parafialnym przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.

3. Wymagane dokumenty:– akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
– jeśli Rodzice Chrzestni są spoza naszej parafii – zaświadczenie z własnej parafii, że mogą pełnić rolę Chrzestnych.

4. Rodzicami Chrzestnymi mogą być osoby, które:
– są wierzące i praktykujące,
– ukończyły 16. rok życia,
– przyjęły Sakrament Bierzmowania,
– jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.

5. Rodzicami Chrzestnymi NIE mogą być osoby, które:- formalnie wystąpiły z Kościoła,
– żyją w małżeństwach niesakramentalnych lub związkach nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
– są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
6. Nauki przedchrzcielne (konferencja), do których zobowiązani są Rodzice i Rodzice Chrzestni, odbywają się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7. Obowiązuje uczestnictwo w 1 katechezie.

8. Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni przed Chrztem Świętym przystąpić do sakramentu Pokuty i Pojednania (kartki z miejscem na podpis/pieczątkę spowiednika potwierdzające przystąpienie do Spowiedzi Św. dostępne są w Biurze Parafialnym).

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Waldemarem Gasztkowskim.

Skip to content