Menu Zamknij

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna istnieje od ponad 40 lat i jest obecna w ponad 6 tyś. parafii na wszystkich kontynentach. Nie stara się tworzyć jakiegoś ruchu dla siebie, lecz pomagać parafiom otwierać drogę chrześcijańskiej inicjacji do Chrztu, aby odkrywać, co znaczy być chrześcijanami. Obecny proces sekularyzacji doprowadził wielu ludzi do porzucenia wiary i Kościoła a w konsekwencji do pogłębiającego się kryzysu człowieczeństwa. Czyż nie szokują nas coraz bardziej agresywne zjawiska ukazujące degradację osoby ludzkiej? Możemy usłyszeć na ulicy słowa „kiedyś czegoś takiego nie było”, ale nikt nie zastanawia się nad pierwotną przyczyną braku ładu duchowego i moralnego.

W naszej parafii regularnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej około 10% mieszkańców. Dlatego zachodzi konieczność tego co Jan Paweł II nazwał Nową Ewangelizacją, która w wielu trudnościach życia ukaże na pierwszym miejscu radość spotkania z Chrystusem i jego bezkresną miłość do każdego człowieka, miłość, której każdy z nas pragnie i oczekuje, ale poza Nim nigdzie znaleźć jej nie może. Właśnie to uczucie skłaniało ludzi w pierwotnym Kościele do oderwania się od służenia pogańskim bożkom i do przyłączenia się do wspólnot chrześcijańskich pośród wielu ucisków i prześladowań. Postawa ówczesnych pogan, dla których życie drugiego człowieka niewiele znaczyło a rozpusta i wyuzdanie ograniczane były jedynie pomysłowością ludzką, zaczyna przypominać przecież postawy współczesnego człowieka.

W starożytnym Kościele, żyjącym pośród pogaństwa, kiedy człowiek chciał zostać chrześcijaninem, musiał przejść drogę formacji zwaną katechumenatem.
Neokatechumenat jest odpowiedzią Soboru Watykańskiego II na postępującą sekularyzacją społeczeństwa i zobojętnienie religijne, które zaczyna przypominać czasy, gdy apostołowie ewangelizowali poszczególne narody. Nie jest to jednak odpowiedź formalna, w formie dyskursu lub samego nauczania. Katechizm Kościoła Katolickiego (art. 1231) podkreśla, że w procesie dojrzewania człowieka już ochrzczonego konieczny jest rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby. Zatwierdzony w czerwcu 2002 roku

Statut Drogi Neokatechumenalnej

uznaje jej rolę w formacji przygotowującej do chrześcijaństwa jak i w procesie odkrywania źródeł wiary. Realizowane jest to poprzez:

1. Neokatechumenat, czyli katechumenat pochrzcielny – dla dorosłych już ochrzczonych, także tych, którzy oddalili się od Kościoła, oraz pochodzących z innych wyznań chrześcijańskich;

2. Stale wychowanie wiary po zakończeniu neokatechumenatu, czyli permanentna formacja wspólnot czynnie włączonych w duszpasterstwo całej wspólnoty parafialnej, aby poprzez dawanie znaków miłości i jedności przyczyniać się do jej odnowy, pojmując parafię jako wspólnotę wspólnot;

3. Katechumenat chrzcielny według wskazań zawartych w „Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych”, wykorzystujący katechezy początkowe i pierwszą fazę itinerarium neokatechumenalnego do chrześcijańskiego wtajemniczenia nieochrzczonych. Po chrzcie neofici mogą dalej uczestniczyć w życiu wspólnoty, z którą szli jako katechumeni.

4. Służba katechezie realizowana w ramach Drogi Neokatechumenalnej przez odpowiednio przygotowanych katechistów ewangelizujących lokalnie oraz katechistów wędrownych gotowych, w odpowiedzi na powołanie Boże, zostać posłanymi do jakiejkolwiek diecezji na świecie, oraz przez rodziny w misji. Na prośbę zainteresowanych biskupów osiedlają się one w rejonach zdechrystianizowanych lub tam, gdzie konieczne jest „implantatio ecclesiae”.

Każdy, kto czuje się powołany do dojrzewania w wierze na Drodze Neokatechumenalnej zobowiązany jest do uczestnictwa w katechezach, które często nazywane są Katechezami Zwiastowania. Prowadzone są one w naszej parafii co pewien czas przez ekipy złożone z jednego księdza, jednego lub dwóch małżeństw oraz często osoby świeckiej stanu wolnego.

W naszej parafii istnieje obecnie 5 wspólnot.

Najstarsza istnieje od wiosny 1989 roku, a najmłodsza powstała na początku roku 2007. Składają się one z ludzi różniących się wiekiem, wykształceniem, zainteresowaniami, stanem cywilnym i wieloma innymi rzeczami. Spoiwem, które pozwala im trwać w jedności pomimo tylu różnic jest Jezus Chrystus.


WSPÓLNOTA: Droga Neokatechumenalna – 4 wspólnoty

PROWADZĄCY: ks. Wojciech Puciato.

CZAS SPOTKAŃ: 2 razy w tygodniu

MIEJSCE SPOTKAŃ: Kaplica Miłosierdzia Bożego – góra.

KONTAKT: Mirosław Jadzewicz 668674076

Jeśli masz jakieś pytania możesz także zapytać pisząc na adres: s.g@wp.pl– Sławomir Grzyb.

Przejdź do oficjalnej strony:

Drogi Neokatechumenalnej

Skip to content