Menu Zamknij

Eucharystyczny Ruch Młodych

Przy naszej parafii istnieje dziecięca grupa: Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

MIEJSCE SPOTKAŃ: w domu Sióstr Urszulanek przy ul. Wł. Łokietka 2.

Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczęta. 

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

  • Wdrażać dzieci do udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania,
  • postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.

OFICJALNA STRONA: Eucharystycznego Ruchu Młodych – Poczytasz tu o zasadach i działaniu Ruchu w Polsce.

Skip to content