Menu Zamknij

Komunikat

W niedzielę Msze św. w naszej parafii zostaną odprawione wg niedzielnego programu i przyjętych intencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami służb – przy zwiększonych środkach ostrożności, w szczególnym reżimie sanitarnym.

Zgodnie z zaleceniami ministerstwa zdrowia oraz służb, a także ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski zachęcamy do pozostania w domach – przede wszystkim osoby starsze, chore, przeziębione, a także dzieci. Ponadto od dziś obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób – wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.

Ks. abp Andrzej Dzięga udzielił dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca.

Dyspensa została udzielona:
– osobom w podeszłym wieku,
– osobom z objawami infekcji,
– dzieciom i młodzieży szkolnej i dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Osoby te powinny jednak uczestniczyć w liturgii transmitowanej przez środki społecznego przekazu i będąc w dyspozycji duchowej (żal za grzechy i stan łaski uświęcającej) przyjąć Komunię św. duchowo, a także powinny odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, oraz o pokój na świecie i w intencji naszej Ojczyzny (np. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Któryś za nas … lub inną modlitwę z modlitewnika).

Lista transmisji Mszy św.:
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

Ponadto:
– osoby, które chciałyby odwołać umówiony chrzest, powinny skontaktować się bezpośrednio z ks. proboszczem.
– do odwołania w piątki nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci,
– rekolekcje szkolne zostają przeniesione na inny termin,
– rekolekcje parafialne zostają przeniesione na inny termin,
– uroczystość udzielenia bierzmowania zostaje przeniesiona na inny termin,
– zawieszone zostają spotkania przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania,
– odwołana zostaje akcja rozprowadzania przez Oazę ciast, kawy i herbaty w kawiarence parafialnej w III niedzielę marca.

O nowych terminach wydarzeń poinformujemy, gdy unormuje się sytuacja w kraju.

Skip to content