Menu Zamknij

Ogłoszenia duszpasterskie – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

1. Została udzielona dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta. Dyspensa jest przedłużona do 10 maja br. włącznie. W kolejnym rozporządzeniu wskazano, że w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m kwadratowych. W naszym kościele może uczestniczyć jednocześnie 70 osób. Starajmy się dostosować do tych ograniczeń. Zachęcamy, aby w liturgii i sakramentach św. uczestniczyć również w ciągu tygodnia. Codziennie jest Msza św. o g. 7.00, 9.00 i 18.00. Na zakończenie każdej Mszy św. dzisiaj i wieczornej w tygodniu śpiewamy „Suplikacje” w celu uproszenia u Pana Boga łaski oddalenia epidemii koronawirusa, jak również o deszcz.

2. Księża parafii św. Kazimierza w Policach serdecznie pozdrawiają wszystkich należących do parafii, ale i wszystkich mieszkańców Polic, których obejmują modlitwą.

3. Kancelaria parafialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.30, ale bardzo prosimy, aby w tym czasie były załatwiane sprawy tylko konieczne.

4. W tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź 1 maja z racji I piątku od g. 17.00, w sobotę Msza św. wynagradzająca za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników o g. 9.00. W pierwszych dniach nowego miesiąca odwiedziny Chorych z posługą sakramentalną według ustalenia z księdzem odwiedzającym

5. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa majowe codziennie po zakończeniu Mszy św. wieczornej.

6. Jest konieczność przeniesienia terminu I Komunii św. Z rozmów z Rodzicami dzieci mających przystąpić do I Komunii św. wynika, że czerwcowe dni są zaakceptowane, a nawet oczekiwane tylko w przypadku sześciorga Rodziców. Dla nich zostanie utworzona grupa dzieci, która będzie miała Uroczystość I Komunii w dniu 21 czerwca 2020 o g. 10.45. Większość opowiada się za 19 września 2020. Została również przedstawiona propozycja przeniesienia Uroczystości na maj 2021, czyli dwa roczniki w przyszłym roku. Takie rozwiązanie jest również zaakceptowane. Podajemy zatem terminy Uroczystości I Komunii św. w przyszłym roku, to jest w maju 2021. I Komunia dla Zespołu Szkół, czyli dzieci z „Białej” – 15 maja 2021, dla Szkoły Podstawowej nr 8 – sobota, 22 maja 2021, dla Szkoły Podstawowej nr 3 i SOSW – sobota, 29 maja 2021.

7. Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom Parafalnego Zespołu „Caritas”, jak również wspomagającej ich młodzieży za niesioną pomoc osobom potrzebującym.

8. Parafialny Zespół Caritas otrzymał od Caritas Polska szereg zobowiązań przed świętami wielkanocnymi do rozprowadzenia: świece, baranki, kartki świąteczne. Nie było możliwości rozprowadzić tych artykułów w okresie przedświątecznym, a producentom trzeba zapłacić za artykuły. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło. W kiosku parafialnym, w przedsionku kościoła są rozprowadzane świece. Niech Pan Bóg wynagrodzi za każdy gest dobra.

9. W minionym tygodniu odeszli do Boga: śp. Irena MILLER, śp. Henryk CIUKSZA, śp. Dorota KAMIŃSKA, śp. Andrzej PILAWKA. Za wszystkich zmarłych z naszej parafii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, módlmy się: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen”.

10. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz parafii również za te ofiary, które przesyłane są bezpośrednio na konto parafii. Bardzo dziękujemy za okazywaną troskę i odpowiedzialność za Kościół. Na nadchodzący tydzień życzymy wielu łask Bożych i udzielamy Bożego błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski – Proboszcz Parafii
Police, 26 kwietnia 2020 r.

Skip to content