Menu Zamknij

Ogłoszenia duszpasterskie – Uroczystość Wszystkich Świętych

  1. Kancelaria parafialna aż do odwołania będzie czynna tylko trzy razy w tygodniu, to  jest w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 16.00 do 17.30. Pilne sprawy można zawsze zgłosić w zakrystii po zakończeniu każdej Mszy św.
  1. Katechezy neokatechumenalne są głoszone w kościele w poniedziałek i czwartek o g. 18.30.
  1.  Przez cały listopad codziennie o g. 17.30 wypominki z modlitwą za zmarłych. Wypominki będą czytane według daty podanej na kartkach wypominkowych.
  1. Na stolikach przy wyjściu z kościoła, wyłożone są kartki na wypominki. Wypisane wypominki wraz z ofiarą można składać w kopertach na tacy podczas Mszy św. i w kancelarii parafialnej.
  1. Udzielona została przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej na czas ogłoszonej w Polsce czerwonej strefy zagrożenia zarażenia się koronawirusem. Msze św. w naszym kościele i wszystkie nabożeństwa jak również udzielanie sakramentów świętych według dotychczasowego porządku. Z sakramentu pokuty, jeżeli ktoś miałby obawy korzystania przy konfesjonale, można korzystać w umówionym miejscu i czasie. Zachowajmy w kościele dystans, to jest 1 osoba na 7 metrów kwadratowych, nośmy maseczki. Jest też możliwość przy wejściu do kościoła dokonać dezynfekcji rąk.
  1. Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele będą odprawione o g. 7.00, 8,00, 9.30, 10.45 i 12.00. Nie będzie Mszy św. o g. 13.30, 15.15, dopiero wieczorem wypominki o g. 17.30 oraz ostatnia Msza św. o g. 18.00., czyli nie będzie również Mszy św. o g. 19.30. Nie będzie Mszy św. na cmentarzu w dniu 1 listopada.
  1. Dzień Zaduszny, 2 listopada. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane o g. 7.00, 9,00, 16.30 i 18.00. Możliwość zyskania odpustów za zmarłych jest w tym roku każdego dnia w listopadzie. Wiernemu, który nawiedza pobożnie cmentarz i modli się, choćby tylko w myśli za zmarłych, udziela się odpustu, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.
  1. Z inicjatywy ludzi świeckich, w cyklu modlitw w różnych intencjach, jak np. „Różaniec do granic” powstaje kolejna forma „Różaniec do granic nieba. Celem tej modlitwy jest objęcie w dniach 1 – 8 listopada modlitwą tematu dzieci utraconych. W tej modlitwie ma przejawiać się prośba o wybaczenie tych dzieci, którym nie było dane narodzić się z powodu winy ich  rodziców oraz wołać do Boga o uzdrowienie ran tych rodziców, którzy nie ze swojej winy utracili potomstwo przed narodzeniem. Przedstawiciele różnych wspólnot istniejących w naszej parafii będą takie modlitwy zanosili przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w kaplicy Miłosierdzia Bożego przez 1 godzinę wieczorną, to jest od g. 18.30 do 19.30. Ze względu na troskę o zdrowie w czasie pandemii nie można gromadzić większej ilości osób w jednym miejscu, zachęcamy, aby w tym czasie, w miejscu swego zamieszkania włączyć się duchowo poprzez modlitwę w domu. Organizatorzy zachęcają także uczestników akcji „Różaniec do granic nieba”, aby modlili się za wstawiennictwem dzieci, którym niedane było się narodzić. Wierzymy, że są w niebie i mogą nas wspierać swoim orędownictwem.
  1. W minionym tygodniu odeszli do Boga: śp. Walter ZIAJA, śp. Marianna FILIPCZAK, śp. Helena SIWAK, śp. Małgorzata DYSZKANT. Za wszystkich zmarłych z naszej parafii i z naszych rodzin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, módlmy się: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen”.
  1. Dziękujemy za ofiary składane na rzecz parafii. Na nadchodzący tydzień życzymy wielu łask Bożych i udzielamy Bożego   błogosławieństwa.

ks. kan. Waldemar Gasztkowski – Proboszcz Parafii
Police, 1 listopada 2020 r. 

Skip to content