Menu Zamknij

Przyjaciele Jezusa Miłosiernego

Jestem przyjacielem Jezusa Miłosiernego.

Z dnia na dzień wzrasta liczba ludzi, którzy uważają się za wierzących członków Kościoła, lecz życiem swym zaprzeczają tej wierze. Nie modlą się, nie uczestniczą we Mszy św., nie korzystają ze spowiedzi św., nie przyjmują Komunii świętej. Wielu nie decyduje się na zawarcie sakramentu małżeństwa.

Niepokojąco duża liczba osób umiera bez pojednania się z Bogiem. Dobro nazywa się złem, a zło dobrem. Skutkiem takiego postępowania jest utrata szczęśliwej wieczności, przygotowanej dla człowieka przez miłosiernego Boga jako owoc krzyżowej ofiary Jezusa Chrystusa. Człowiek przestaje ufać Bogu. Są to chyba te czasy, o których pisze św. Paweł:

„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań /…/ będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom” /2Tm 4,3-4/

Tym zagubionym ludziom trzeba pomóc!

Taki był cel powstałego przy naszej parafii w roku 1994 ruchu apostolskiego pod nazwą: „PRZYJACIELE JEZUSA MIŁOSIERNEGO”, którego założycielem i opiekunem był ks. Bogdan Przybył.

Zadania przyjaciół Jezusa Miłosiernego:


1. Bronić Boga, Kościół i wartości chrześcijańskie słowem a zwłaszcza dobrym przykładem życia własnego i swojej rodziny. 
2. Strzec życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci. 
3. Osobom w bliskim niebezpieczeństwie śmierci dopomóc w przyjęciu sakramentów świętych, ukazując im dobroć miłosiernego Zbawiciela i radość życia wiecznego. 
4. Zachęcać obłożnie chorych i osoby w podeszłym wieku do miesięcznej spowiedzi o Komunii świętej. 
5. Osobom, które dawno nie korzystały z sakramentów Miłosierdzia Bożego ułatwić przełamanie obaw, lęków, niechęci czy nawet wrogości wobec Kościoła czy Chrystusa, gotowego przebaczać wszystko i wszystkim. 
6. W znanych nam wypadkach ukazywać wartość sakramentu małżeństwa tym, którzy są niechętni czy obojętni na jego zawarcie. 
7. Okazać pomoc rodzicom dzieci religijnie zaniedbanych (np. brak Chrztu św., I Komunii św.) w uzupełnieniu tych braków. Zestaw powyższy nie wyczerpuje wszystkich możliwości apostołowania. 

Źródłem mocy dla przyjaciół Jezusa Miłosiernego jest: 
– Eucharystia, przyjmowana godnie i możliwie najczęściej (ani jedna Msza św. nie powinna być bez Komunii św.), 
– regularna, miesięczna lub częstsza spowiedź św., 
– modlitwa (ufna, serdeczna, gorąca i wytrwała) 
– czytanie i rozważanie Słowa Bożego. 

Przyjacielem Jezusa może zostać każdy, bez względu na wiek i stan zdrowia. Duchowość apostołów tego ruchu oparta jest na orędziu Bożego miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości w XX wieku przez świętą siostrę Faustynę Kowalską. Przyjaciele Jezusa Miłosiernego pamiętają szczególnie o różańcu i koronce do miłosierdzia Bożego, którą staramy się odmawiać codziennie zwłaszcza w GODZINIE MIŁOSIERDZIA, czyli o godz. 15.00 (wspólnie w kaplicy, w domu lub w każdym miejscu, w którym nas ta Godzina zastanie). 

Dołącz do grona przyjaciół Jezusa Miłosiernego! Warto poświęcić całe życie, aby ułatwić zbawienie choćby tylko jednemu człowiekowi.

Spotkania są otwarte – Serdecznie Zapraszamy!


OPIEKUN WSPÓLNOTY: 

CZAS i MIEJSCE SPOTKAŃ:
– codziennie godz. 15,00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy 
– niedziela godz. 15,00 – 16,00 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy 
– czwartek godz. 9,30 – 15,00 adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy 
– pierwszy piątek miesiąca – godz. 18,00 Msza św. wspólnotowa w kościele 

KONTAKT: Helena – codziennie po koronce do Miłosierdzia Bożego.
Krystyna – adres: krystynazet@vp.pl

Skip to content