Menu Zamknij

Żywy Różaniec i Apostolat Chorych

MODLITWA RÓŻAŃCOWA RATUNKIEM DLA ŚWIATA

Żywe Róże
dla Matki Bożej

Z RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII ŚW. KAZIMIERZA W POLICACH

Wszystko ma swój początek w Bogu

i Bóg daje tchnienie wszystkiemu,co jest dobre.

„Zagub się w miłosierdziu, a odnajdziesz szczęście” 

„Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, 
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. 
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, 
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, 
by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. 
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, 
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, 
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. 
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, 
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, 
przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace. 
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, 
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, 
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (…) 
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, 
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. 
O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje 
i być żywym odbiciem Ciebie. 
Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. 
(…) Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój.”

św. Faustyna Kowalska.

Apostolat Chorych w Rzymskokatolickiej Parafii św. Kazimierza w Policach.


„Umiłowani; spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli…

…Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. / Jk 5, 13-14/.

Kapłani z naszej parafii odwiedzają osoby chore w ich domach. Korzystających z tej posługi sakramentalnej jest około 100 osób. Czynią to raz w miesiącu, głównie w pierwsze piątki miesiąca spowiadając się i przyjmując Komunię św. 

Dotyczy to osób wcześniej zgłoszonych w: 
– biurze parafialnym od pn.- pt. od 16:30-17:45 i wt. i cz. od 10:00- 11:00 ,
– w zakrystii bezpośrednio po każdej Mszy św.,
– telefonicznie, pod numerami tel. (91) 424-16-92; 424-17-04,
– na internetowy adres parafii kazimierz@police.info.pl.

Niezależnie od tego księża docierają do osób ciężko chorych i są na ich każde wezwanie w ich domach, lub jeżeli wymaga tego sytuacja, przyjeżdżają bezpośrednio do szpitala.

Codziennie w naszym polickim szpitalu, w określonych godzinach, posługę kapłańską pełni ks. Wojciech Puciato. Ksiądz Kapelan udziela Sakramentów św. i jest tam zawsze do dyspozycji wiernych.

Niektórzy chorzy mają jednak pragnienie częstszego przyjmowania Komunii św. 

Oczekują jej osoby wierzące, których choroba oraz niesprawność ruchowa zatrzymuje na stałe w murach ich mieszkań. Odczuwają swoje osamotnienie szczególnie w niedzielę i święta z powodu niemożności przybycia i uczestniczenia we Mszy św. w kościele. Sługa Boży Jan Paweł II mówi: 

„Ci z wiernych, którzy z powodu choroby, niesprawności, lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy św., najlepiej przez lekturę czytań i modlitw mszalnych, a także przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii” i dalej: „ transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc zwłaszcza, jeśli towarzyszy jej ofiarna posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, którzy przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty. W ten sposób ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy Dzień Pański”.

W 2004 roku, po dokładnym wykształceniu liturgiczno-pastoralnym, Ks. abp Zygmunt Kamiński powołał Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii wybranych przez Księży Proboszczów do posługi chorym w parafiach.

Nadzwyczajny Szafarz po uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. wyrusza do chorych z Chrystusem. Dzięki temu, osoby chore, godnie i z radością uczestniczą w krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu, w modlitwie i przyjęciu Komunii św.

Towarzyszy temu też krótka, ale jakże często potrzebna cierpiącemu rozmowa, która kończy nawiedziny chorego.

Chorzy, uczestnicząc na przykład we Mszy św. transmitowanej z Łagiewnik przez program pierwszy telewizji polskiej o godzinie 700, oczekują na otrzymanie Komunii św. od Nadzwyczajnego Szafarza Eucharystii.

„Chrześcijanin nie powinien zadawać pytania: Dlaczego jest cierpienie? 
Inne pytanie jest naprawdę godne chrześcijanina: W jaki sposób przemienić cierpienie w radość?
Pan Jezus mówiąc: „ Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość” (J 16, 20),
dotyka najistotniejszego sekretu chrześcijaństwa. Smutek nie jest wcale przeciwstawieniem radości…W Wielki Piątek dokonywało się tyle radosnych rzeczy: cała tajemnica odkupienia”.

(Ks. J. Twardowski)

Apostolat Chorych

Informacje:

· Pierwsza Środa Miesiąca. Msza św. o godzinie 18:00. Konferencja- obecność obowiązkowa.

· Za przygotowanie liturgii: wstęp, czytania, modlitwa wiernych oraz procesja z darami ofiarnymi i komentarz; odpowiedzialna jest Zelatorka Róży św. Urszuli Ledóchowskiej Renata Karłowicz.

· Adoracja w Pierwszą Sobotę Miesiąca Msza św. w intencji przebłagania za grzechy świata i o nawrócenie grzeszników za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz. 9:00. Adoracja według planu w kaplicy Miłosierdzia Bożego do godziny 15:00.

· Spotkanie Zelatorów Żywego Różańca w drugą sobotę miesiąca, po Mszy św. o godzinie 900 w kawiarence parafialnej.

· Spotkanie z Różą św. Urszuli Ledóchowskiej w IV sobotę lutego po Mszy św. o godz. 9:00.

Święta związane z Żywym Różańcem:

· 11.02. Święto Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty był zawsze blisko człowieka chorego, cierpiącego, ułomnego. Przez długie lata posługiwał światu będąc w stanie ogromnego cierpienia, czyniąc wielkie rzeczy. Kiedy odchodził jednoczył nasze myśli, serca oraz poruszał sumienia.

Słowa, które powiedział o cierpieniu, jako przesłanie dla wszystkich brzmią: „ Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość. Ukrzyżowany Chrystus jest dowodem solidarności Boga z cierpiącym człowiekiem…Bóg staje po stronie człowieka… Cierpienie ludzkie jest zawsze tajemnicą. I bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki. 

Na horyzoncie naszej wiary pozostaje ten jeden punkt odniesienia- Krzyż Chrystusa- zenit ludzkiego cierpienia i to cierpienia kogoś najniewinniejszego, Baranka bez skazy”.

Wszystkich pragnących zostać Członkami Żywych Róż, zarówno mężczyzn jak i kobiety, zapraszamy do zapisania się u Zelatorów lub u ks. Opiekuna.

**********************************************************

„Żywe Róże dla Matki Bożej”.

Parafia p.w. św. Kazimierza w Policach

Opiekun:

Skip to content