29.08.2021 – Podziękowanie za 15 lat pracy ks. Waldemara Gasztkowskiego