Owczarnia

OWCZARNIA to nowa przestrzeń dla młodych przed którymi wkrótce otworzy się dorosłość, lub którzy właśnie przekraczają jej próg.

 

Wierzymy, że jest to Boże pragnienie, by w świecie dotkniętym erozją więzi powstawały miejsca, w których On sam będzie gromadził swoje rozproszone dzieci, aby objawić im ojcowską miłość. Gdzie będzie im błogosławił i wyposażał na wspaniałą przygodę życia w pełni.

 

Wierzymy, że do każdego Bóg chce dziś mówić: „Żyj, rośnij! Sprawię, że będziesz jak kwiat polny” (Ez 16, 6-7), i że chce odnawiać w młodych pokoleniach entuzjazm, pasję i głęboką radość życia zanurzonego w Jego miłości.

 

Owczarniowe spotkania opierają się na trzech filarach:
-rozważanie Słowa Bożego i wieczorne uwielbienie Boga
-budowanie relacji
-rozwój – odkrywanie pasji i talentów, wsparcie w nauce i przygotowaniach do egzaminów

Zapraszamy młodzież od 13 roku życia!

Spotykamy się:

Każda sobota, godz. 16.00 w kawiarence