Owczarnia

OWCZARNIA to nowa przestrzeń dla młodych przed którymi wkrótce otworzy się dorosłość, lub którzy właśnie przekraczają jej próg.

 

Wierzymy, że jest to Boże pragnienie, by w świecie dotkniętym erozją więzi powstawały miejsca, w których On sam będzie gromadził swoje rozproszone dzieci, aby objawić im ojcowską miłość. Gdzie będzie im błogosławił i wyposażał na wspaniałą przygodę życia w pełni.

 

Wierzymy, że do każdego Bóg chce dziś mówić: „Żyj, rośnij! Sprawię, że będziesz jak kwiat polny” (Ez 16, 6-7), i że chce odnawiać w młodych pokoleniach entuzjazm, pasję i głęboką radość życia zanurzonego w Jego miłości.

 

Owczarniowe spotkania opierają się na trzech filarach:
-rozważanie Słowa Bożego i wieczorne uwielbienie Boga
-budowanie relacji
-rozwój – odkrywanie pasji i talentów, wsparcie w nauce i przygotowaniach do egzaminów

Zapraszamy młodzież od 13 roku życia!

Spotykamy się:

Każda sobota, godz. 16.00 w kawiarence

Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.