Franciszkański Zakon Świeckich

REGUŁA I ŻYCIE FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH.

Zapewne niektórzy czytelnicy zauważyli dziwny znak, przypominający wielką literę „T”, zawieszony na szyi lub wpięty w klapę męskiej marynarki czy damskiego żakietu. To 17 litera greckiego alfabetu zwana „tau”, symbolizująca krzyż Chrystusa. Takim podpisem opatrywał swe pisma i listy św. Franciszek z Asyżu, wielki Boży człowiek, o którym mówi się, że był najpokorniejszym, najcichszym, najuboższym… najmniejszym.

Zgromadzenie męskie, pierwszy zakon który był przez Niego założony, do dziś nazywa się  zakonem braci mniejszych. Dziełem św. Franciszka jest też wspólnota-rodzina: Franciszkański Zakon Świeckich, w którym świeccy realizują swoje powołanie do świętości przez życie Ewangelią w świecie za przykładem św. Franciszka z Asyżu i według wskazań Kościoła. Jest to tzw. Trzeci Zakon (drugi- to zakon żeński „Klaryski”) zwany czasem „tercjarzami”.  Zasady życia franciszkanów świeckich określone są przez Regułę, Konstytucje i Statuty zatwierdzone przez Kościół oraz Dokumenty Stolicy Apostolskiej.

Taką szczególną drogę do świętości, realizowaną przez ideał życia zakonnego i życia świeckiego ukazał ludziom św. Franciszek już w XIII  wieku.  Swoje powołanie do świętości franciszkanie świeccy wypełniają w świecie w ramach obowiązków rodzinnych, zawodowych, społecznych i politycznych swego świeckiego stanu. Przez ciągłe nawracanie i pokutę dążą do miłości doskonałej, naśladując Jezusa Chrystusa posłusznego, ubogiego i ukrzyżowanego.

Przykładem na tej drodze jest nam św. Franciszek z Asyżu, który pociągnął za sobą wielu ludzi różnych epok. Również w czasach obecnych wielu podejmuje trud pójścia za Chrystusem drogą franciszkańską, aby dążyć ku pełni człowieczeństwa  i miłości doskonałej.

Wspólnota tercjarzy żyje i działa również w naszej Parafii, założona w 1991 roku przez nieżyjącego już br. Lechosława Bagdzińskiego, przy współpracy O. Jana Pawła (Jego syna) – franciszkanina „brązowego” – ofm. Postulat i nowicjat odbyliśmy w Parafii NSPJ w Szczecinie formowani przez Ojca Alojzego Pańczaka (autora wielu prac naukowych o duchowości franciszkańskiej). Uroczyste przyrzeczenie zwane PROFESJĄ złożyliśmy już w Parafii św. Kazimierza  12 czerwca 1994 roku. I tak powstał  w Policach Franciszkański Zakon Świeckich, którego działalność wiele lat koncentrowała się wokół Schroniska dla Bezdomnych im.Br. Alberta Chmielowskiego.

W pracę tę zaangażowała się cała rodzina Bagdzińskich, zamieszkując- wzorem Franciszkowym – razem z bezdomnymi: razem modląc się, żyjąc i wspólnie rozwiązując problemy i ciesząc się radościami. Odkąd zmieniły się kierunki działalności w schronisku (przygotowuje się tam dom dziennej opieki dla chorych i starszych ludzi) wspólnota gromadzi się w budynku parafialnym na co miesięczne spotkania dla formacji, modlitwy wspólnotowej i aby dzielić się życiem i pomocą  wzajemną. Jak w każdym zakonie tak i u tercjarzy odbywa się co 3 lata tzw. KAPITUŁA.

11 września b.r. właśnie wybraliśmy uroczyście nowe władze Wspólnoty. Każdy franciszkanin świecki traktuje wybór do Rady Wspólnoty jako szczególną służbę w duchu franciszkowym. Przełożoną wybrano Siostrę Marię Lisowską, z-cą Przełożonej – Brata Henryka Gauzę, sekretarzem – Siostrę Halinę Balcer i skarbnikiem Siostrę Irenę Mendalkę oraz mistrzem formacji – Siostrę Urszulę Woźną. Nowe władze wytyczą cele na następne trzechlecie, przygotują i zaproponują plan działania, a po akceptacji wspólnoty podejmą swe zadania dzieląc się pracą zgodnie z pierwszeństwem,  jakie mają obowiązki stany każdego tercjarza.

Jeśli czytający nasz artykuł rozpoznaje w sobie powołanie do zakonu franciszkanów świeckich może przystąpić do naszej wspólnoty i rozpocząć formację. Jeśli chciałby tylko pozostać sympatykiem – niezobowiązanym czcicielem św. Franciszka-także niech czuje się zaproszony!

U nas, jak w braterstwie  przebywamy wśród zaufania, uprzejmości, z ochotą do czynienia dobra i co najważniejsze – wśród radości! Św. Franciszek z Asyżu uchodzi za jednego z najradośniejszych świętych. Umiał cieszyć się każdym stworzeniem Bożym, każdym zjawiskiem i każdą chwilą. To wielka sztuka. Ciągle się tego uczymy. Chcemy się również dzielić radością z każdym.


Reguła i życie franciszkanów świeckich jest następujące:

Zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu(Reguła FZŚ 4).


Spotkania odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca po Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. w Kaplicy (około godz. 16:00; sala parafialna nr 25).

Kontakt:
przełożona FZŚ – kom. 516 144 433
zastępca przełożonej – kom. 609 777 571