Małżeństwo

 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa prowadzi proboszcz, Piotr Gałas.
 • Termin zawarcia związku małżeńskiego można ustalić na długo przed planowaną datą ślubu.
 • Na 4 miesiące przed terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy w kancelarii parafialnej załatwić potrzebne formalności.

Pierwsza część to przygotowanie katechetyczne, które polega na odbyciu katechez przedmałżeńskich w jednej z poniższych form:

 1. https://www.poradnia.donumvitae.pl/dzialania-poradni/dla-narzeczonych
 2. Kurs przedmałżeński w parafii, który polega na spotkaniach indywidualnych w parafialnej poradni rodzinnej i katechezy prowadzone przez księdza – informacja u księdza proboszcza.

Dokumenty konieczne do zawarcia ślubu:

 1. dowody osobiste
 2. metryki chrztu narzeczonych wydane nie wcześniej jak pół roku przed ślubem
 3. do ślubu konkordatowego, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
 4. świadectwo ukończonej katechizacji
 5. zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego
Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.