Małżeństwo

  • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa prowadzi proboszcz, Piotr Gałas.
  • Termin zawarcia związku małżeńskiego można ustalić na długo przed planowaną datą ślubu.
  • Na 4 miesiące przed terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy w kancelarii parafialnej załatwić potrzebne formalności.

Pierwsza część to przygotowanie katechetyczne, które polega na odbyciu katechez przedmałżeńskich w jednej z poniższych form:

  1. https://www.poradnia.donumvitae.pl/dzialania-poradni/dla-narzeczonych
  2. Kurs przedmałżeński w parafii, który polega na spotkaniach indywidualnych w parafialnej poradni rodzinnej i katechezy prowadzone przez księdza – informacja u księdza proboszcza.

Dokumenty konieczne do zawarcia ślubu:

  1. dowody osobiste
  2. metryki chrztu narzeczonych wydane nie wcześniej jak pół roku przed ślubem
  3. do ślubu konkordatowego, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
  4. świadectwo ukończonej katechizacji
  5. zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego