Eucharystia / Pierwsza Komunia Święta

Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Kto spożywa Moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie a Ja w nim.” (J 6, 51.54.56)

Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, powinien znajdować się w stanie łaski.
Jeśli ktoś ma świadomość grzechów powinien najpierw przystąpić do sakramentu nawrócenia i pokuty.

 

Pierwsza Komunia Święta 2024
Żeby zapisać dziecko należy pobrać deklarację
Deklaracja rodziców dzieci pierwszokomunijnych
wypełnioną przekazać księdzu Piotrowi Łąckiemu
do dnia 24.09
w zakrystii po Mszy niedzielnej o godz. 10:00.
Od początku września zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Mszę świętą niedzielną o godz. 10:00.


TERMINY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

klasy A B C D, SP 8 11.05.24 r. godz. 10:00
klasy E F G, SP 8 11.05.24 r. godz. 12:00
klasy PA i PB, SP 9 oraz A B, SP 5 18.05.24 r. godz. 10:00
klasy A B SP 3, ośrodek i SP Szczecin 18.05.2024r. godz. 12:00

PRÓBY
Klasa A B C D SP8  6, 7, 8 maja godz. 16:15
Klasa E F G SP8 6, 7, 8 maja godz. 18:45
Klasa PA PB SP9 i A B SP5 13, 14, 15 maja godz. 16:15
Klasa A B SP3, ośrodek i SP Szczecin 13, 14, 15 maja godz. 18:45

SPOWIEDŹ SWIĘTA                                                                      

Klasa A B C D SP8  10 maja godz. 16:00
Klasa E F G SP8 10 maja godz. 17:00
Klasa PA PB  SP9 i A B SP5 17 maja godz.16:0
Klasa A B SP3, ośrodek i SP Szczecin 17 maja godz. 17:00

OGŁOSZENIA
:
Próby do I Komunii świętej obowiązkowe (sprawdzana obecność).
Spowiedź święta dla dzieci obowiązkowa (sprawdzana obecność).
Sprzątanie kościoła
9 maja zapraszamy rodziców o godz. 18:45 (SP 8),
16 maja o godz. 18:45 zapraszamy rodziców (SP 3 SP 5 SP 9 i pozostałe szkoły).
Fotograf jest wyznaczony przez parafię i tylko ten fotograf ma pozwolenie robić zdjęcia podczas I komunii świętej w prezbiterium, nikt inny.

 

Od 2004 roku w naszej Archidiecezji, po odpowiednim przygotowaniu liturgiczno-pastoralnym, są ustanawiani przez ks. Arcybiskupa Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii wybrani  przez  proboszczów do posługi chorym w parafiach. Nadzwyczajny Szafarz po uczestnictwie w niedzielnej Mszy św. wyrusza do chorych z Ciałem Chrystusem aby i oni mogli przyjąć komunię świętą.