Poradnia rodzinna

ZADANIA KATOLICKICH PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO:

Poradnie służą pomocą w:
– odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
– ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej
– przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa
– kształtowaniu postaw pro-rodzinnych
– uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
– planowaniu potomstwa
– ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia
– rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych
– wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka
– rozwiązywaniu problemów wychowawczych
– ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową

W poradniach można:
– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
– nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
– skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
– otrzymać wskazówki do karmienia piersią,
– nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– poprawić relacje między małżonkami,
– zakupić książki o tematyce rodzinnej.
W przypadkach szczególnych:
– pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, psychologiem, nauczycielem NPR, pracownikiem interwencji kryzysowej PCPR itp.
Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Spotkania w poradni odbywają się tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z doradcą życia rodzinnego:
Agnieszka Gazińska – tel. kom. 507 07 48 52

Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.