Poradnia rodzinna

ZADANIA KATOLICKICH PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO:

Poradnie służą pomocą w:
– odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
– ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej
– przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa
– kształtowaniu postaw pro-rodzinnych
– uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
– planowaniu potomstwa
– ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia
– rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych
– wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka
– rozwiązywaniu problemów wychowawczych
– ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową

W poradniach można:
– porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
– nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
– skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
– uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
– poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
– otrzymać wskazówki do karmienia piersią,
– nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
– poprawić relacje między małżonkami,
– zakupić książki o tematyce rodzinnej.
W przypadkach szczególnych:
– pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, psychologiem, nauczycielem NPR, pracownikiem interwencji kryzysowej PCPR itp.
Osoby przychodzące do Poradni mają świadomość, że każda porada, każda rozmowa będzie miała na celu dobro osoby, dobro rodziny jako wspólnoty.

Spotkania w poradni odbywają się tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu się z doradcą życia rodzinnego:
Agnieszka Gazińska – tel. kom. 507 07 48 52