Pogrzeb

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

  1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
  2. W przypadku, gdy osoba zmarła jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania.

 

POGRZEB DZIECI UTRACONYCH
Rodzice mają prawo do pogrzebu dziecka, które zmarło przed narodzeniem. Prawo to przysługuje nawet jeśli nie jest możliwe określenie płci dziecka. Dokumentem wystarczającym do pogrzebu jest „karta zgonu do celów pochówkowych”. Dokument ten wydaje szpital, lub lekarz, który opiekował się matką dziecka. USC jeśli nie jest określona płeć dziecka nie wyda aktu urodzenia i aktu zgonu. Jeśli rodzice nie decydują się na pogrzeb indywidualny wówczas zabiegamy o pogrzeb zbiorowy, aby godnie pożegnać dzieci utracone. Wspomniane pogrzeby odbywają się na terenie naszej Archidiecezji już od kilku lat; także na polickim cmentarzu jest grobowiec dzieci utraconych. Rodzice mogą otrzymać informacje prawne dotyczące pogrzebu i spraw związanych z utratą dziecka. Lista telefonów wsparcia: telefon alarmowy 889 871 805, telefon zaufania 504 760 504, fundacja „Donum Vitae”.