Ogłoszenia duszpasterskie

XXVI niedziela zwykła

 1. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy:
  w poniedziałek św. Aniołów Stróżów;
  w środę św. Franciszka z Asyżu;
  w czwartek św. Faustyny Kowalskiej;
  w sobotę NMP Różańcowej.
 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej od godziny 17:00, w czwartek w szczególny sposób zapraszamy do spowiedzi dzieci i młodzież; w piątek w godz. 21:00 – 7:00 całonocne czuwanie w kaplicy Bożego Miłosierdzia. W pierwszą sobotę adoracja, wspólny różaniec i spowiedź od godziny 8:00.
 3. Modlitwa różańcowa codziennie o godz. 17:30. Różaniec dla dzieci w każdy czwartek na godz. 17:30 w kościele. 
 4. Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej we wtorek o godzinie 18:30 w kościele.
 5. W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: + Urszula WIRKUS, + Adam JARCZAK

Police, dn. 01.10.2023 r.
ks. Piotr Gałas, proboszcz

Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.