Chrzest

To sakrament otwierający człowieka na życie Boże. Jest udzielany osobom, które pragną otrzymać od Boga ten dar. W przypadku dziecka, rodzice biorą na siebie obowiązek przekazania mu wiary, nie tylko słowem ale też stylem życia. Nie można udzielić chrztu dziecku, którego rodzice nie chcieliby podjąć się tego zobowiązania.

Sakrament Chrztu Świętego  udzielany jest zasadniczo w każdą niedzielę,
oprócz Wielkiego Postu,
podczas Mszy świętej o godz. 13:00.

 

Przygotowanie i dokumenty:

 1. Prosimy zgłaszać chrzest miesiąc przed.
 2. Rozmowa z rodzicami w kancelarii parafialnej.
 3. Akt urodzenia dziecka wydany przez USC i dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
 4. Poświadczenie proboszcza rodziców chrzestnych (tj. z parafii gdzie mieszkają chrzestni), że mogą pełnić tę misję. Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest wierząca tj. uczestniczy w życiu Kościoła przyjmując sakramenty i nie prowadzi życia sprzecznego z przykazaniami Bożymi.
 5. Katecheza dla rodziców. Prosimy, żeby rodzice w ramach przygotowania do chrztu swoich dzieci, uczestniczyli w trzech rozważaniach Biblijnych, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 w sali Eliasza.
Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.