Chrzest

To sakrament otwierający człowieka na życie Boże. Jest udzielany osobom, które pragną otrzymać od Boga ten dar. W przypadku dziecka, rodzice biorą na siebie obowiązek przekazania mu wiary, nie tylko słowem ale też stylem życia. Nie można udzielić chrztu dziecku, którego rodzice nie chcieliby podjąć się tego zobowiązania.

Sakrament Chrztu Świętego  udzielany jest zasadniczo w każdą niedzielę,
oprócz Wielkiego Postu,
podczas Mszy świętej o godz. 13:00.

 

Przygotowanie i dokumenty:

  1. Prosimy zgłaszać chrzest miesiąc przed.
  2. Rozmowa z rodzicami w kancelarii parafialnej.
  3. Akt urodzenia dziecka wydany przez USC i dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.
  4. Poświadczenie proboszcza rodziców chrzestnych (tj. z parafii gdzie mieszkają chrzestni), że mogą pełnić tę misję. Rodzicem chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, jest wierząca tj. uczestniczy w życiu Kościoła przyjmując sakramenty i nie prowadzi życia sprzecznego z przykazaniami Bożymi.
  5. Katecheza dla rodziców. Prosimy, żeby rodzice w ramach przygotowania do chrztu swoich dzieci, uczestniczyli w trzech rozważaniach Biblijnych, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 19:00 w sali Eliasza.