Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania dopełnia łaskę chrztu świętego. Przez ten sakrament ochrzczeni otrzymują wylanie Ducha Świętego aby jeszcze bardziej poznać miłość Boga Ojca, ściślej zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem i włączyć się w Kościół, wspólnotę wierzących.
„Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” Dz 8,17

W tym roku zapraszamy do sakramentu bierzmowania młodzież ze wszystkich klas szkół średnich.

Poniżej deklaracja dla osób, które chcą się przygotować w tym roku 2023/24 do sakramentu bierzmowania.
Deklarację należy wypełnić wraz z rodzicami i przynieść w niedzielę po Mszy świętej do zakrystii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września:

DEKLARACJA ZGŁOSZENIE do bierzmowania