Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania dopełnia łaskę chrztu świętego. Przez ten sakrament ochrzczeni otrzymują wylanie Ducha Świętego aby jeszcze bardziej poznać miłość Boga Ojca, ściślej zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem i włączyć się w Kościół, wspólnotę wierzących.
„Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” Dz 8,17

W tym roku zapraszamy do sakramentu bierzmowania młodzież ze wszystkich klas szkół średnich.

Poniżej deklaracja dla osób, które chcą się przygotować w tym roku 2023/24 do sakramentu bierzmowania.
Deklarację należy wypełnić wraz z rodzicami i przynieść w niedzielę po Mszy świętej do zakrystii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września:

DEKLARACJA ZGŁOSZENIE do bierzmowania

Contact / Location

Prosimy o zgłoszenie pogrzebu jak najszybciej. Przed wizytą w biurze parafialnym należy dokonać formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i w zakładzie pogrzebowym, w którym należy ustalić termin i miejsce pogrzebu.

Dokumenty potrzebne do załatwienia formalności:

 1. Akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 2. W przypadku, gdy zmarły jest spoza naszej parafii, zgoda proboszcza z parafii zamieszkania zmarłego.
Events / Calendar
 1. W naszej parafii sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 13:30.
 2. Dziecko należy zgłosić do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed planowaną datą Chrztu.
 3. Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
  - zaświadczenie z własnej parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę misję.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
  – są wierzące i praktykujące,
  – ukończyły 16. rok życia,
  – przyjęły Sakrament Bierzmowania,
  – jeśli uczęszczają do szkoły – przedstawią opinię katechety.
 5. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby, które:
  – formalnie wystąpiły z Kościoła,
  – żyją w związkach niesakramentalnych lub nieformalnych, co jest sprzeczne z zasadami wiary katolickiej,
  – są w wieku szkolnym i nie uczęszczają na katechezy.
 6. Katecheza przedchrzcielna odbywa się w każdą sobotę o godz. 17:00 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego.
 7. Rodzice i rodzice Chrzestni niech przystąpią przed Chrztem Świętym do sakramentu Pokuty i Pojednania.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Piotrem Gałasem.