Neokatechumenat

 

WSPÓLNOTA: Droga Neokatechumenalna – 4 wspólnoty

Odpowiedzialny w parafii: Sławomir Kuczyński 665 912 257

Przejdź do oficjalnej strony:
https://neocatechumenaleiter.org/pl/