Marsz dla Życia

W  niedzielę,  23  kwietnia,  odbędzie  się w Szczecinie kolejny  Marsz  dla Życia, który  pod  hasłem  „CYWILIZACJA  ŻYCIA”  o  godz.  15.00  wyruszy  z Jasnych Błoni do  Archikatedry.  Będzie  on  osobistym świadectwem  w  obronie  życia  od  poczęcia do  naturalnej  śmierci.  Towarzyszyć  nam  będą  słowa  Świętego Jana Pawła  II,  który mówił  do  nas: „Szanuj,  broń,  miłuj  życie  i służ  życiu  –  każdemu  życiu  ludzkiemu!”.  Po  Marszu  dla  Życia  w  Archikatedrze  będzie  Msza  Święta  z  możliwością  podjęcia  Duchowej Adopcji  Dziecka  Poczętego.